Centrul pentru Studiul Conflictelor din cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării a Universității Babeș-Bolyai anunță un concurs pentru elevii din clasa a XII-a și absolvenții de liceu din promoțiile anterioare.

Concursul reprezintă un criteriu alternativ de admitere la programul de licență Studii de conflict, linia română.

TEMA: Spune povestea – cum ai rezolvat (tu, sau un personaj preferat) un conflict în mod eficient?

REGULAMENTUL CONCURSULUI

Participarea la concurs se realizează prin transmiterea unui material propriu, conținutul materialului fiind o relatare despre un eveniment în care s-a rezolvat un conflict, în mod eficient:

  • în format text (1-2 pagini, Times New Roman, spațiere 1.5) sau
  • printr-un vlog (maxim 5 minute).

Proiectele candidaților vor fi trimise prin acest formular. Dacă aveți dificultăți sau întrebări, ne puteți contacta la georgiana.bigea@ubbcluj.ro.

Termenul limită pentru transmiterea materialelor este data de 15 aprilie 2021. Fiecare participant va trimite un singur material pentru concurs.

În baza Regulamentului de admitere al Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, candidatul care obține premiul I poate fi admis la specializarea Studii de conflict fără concurs de admitere (sesiunea iulie 2021).

Jurizarea proiectelor va fi efectuată de o comisie formată din trei persoane. 

Nota finală va fi calculată ca medie aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei. Membrii juriului se vor alege din cadrele didactice și de cercetare ale Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, de la programul de Studii de conflict.

În cursul jurizării, membrii vor avea în vedere următoarele aspecte:

  • încadrarea materialului în tema propusă de concurs
  • demonstrarea că se cunoaște semnificația termenului de „conflict”
  • conținutul și structurarea materialului
  • corectitudinea gramaticală și ortografia limbajului utilizat
  • capacitatea de a utiliza limbaj specific și de a descrie elementele conflictului ales: părțile, problema și modul în care acesta a fost soluționat. 

Admiterea pe baza concursului

Nota finală acordată de membrii comisiei va constitui notă de admitere la specializarea Studii de conflict.

Condiția este de a fi declarat „promovat” la examenul de bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2021 sau promoțiile anterioare.

În cazul în care nota de la bacalaureat este mai mare decât nota acordată de comisia care jurizează concursul, candidații pot opta pentru a urma procedura obișnuită de admitere.

Despre programul de Licență – Studii de Conflict

Programul cu predare în limba română de studii de conflict propune o abordare interdisciplinară a studiului conflictelor, combinând discipline din domeniul istoriei, sociologiei, antropologiei, științelor politice și relațiilor internaționale, științelor administrative și ale comunicării.

Punem bazele dezvoltării de abilități personale prin discipline precum: procese decizionale, negocieri, mediere, comunicare eficientă, gândire critică și scriere academică.

Planul de învățământ este disponibil aici.

Informații despre celelalte programe ale noastre sunt disponibile aici: https://cscubb.ro/programe/

Facebook: https://www.facebook.com/cscubb

Instagram: @csccluj

Email: georgiana.bigea@ubbcluj.ro

Categories:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts.
Click to show error
Error: Server configuration issue