Despre noi

Centrul pentru Studiul Conflictelor, FSPAC, UBB

Centrul pentru Studiul Conflictelor (CSC) își desfășoară activitatea în cadrul Universității Babeș-Bolyai începând cu anul 2005. Inițiativa a aparținut unui grup mic de profesioniști și teoreticieni în domeniul managementului conflictelor. Ideea de a avea un centru de cercetare dedicat studiului conflictelor a pornit în anul 2000, când un acord de cooperare a fost încheiat între Universitatea Babeș-Bolyai și Corpul IV Armată Teritorială „Mareșal Constantin Prezan”(în prezent, Dizivia 4 Infanterie Gemina).

În acest context, misiunea centrului a devenit tot mai importantă, ajungând să inițieze și coordoneze cercetarea comună și programul de studiu dintre cele două entități, punând bazele unui program postuniversitar de Apărare și Studii de Securitate. Programul a fost creat special pentru cadrele militare care urmau să participe în misiuni de menținere a păcii pe tot mapamondul. Cursul s-a bucurat de prezența a peste 70 de cadre militare care au mai departe cunoștiințele dobândite în Afghanistan, Burundi, Kenya, Coasta de Fildeș etc. Acest program a pus bazele a ceea ce, ulterior, a devenit programul de masterat internațional în managementul conflictelor.

O direcție specială de studiu a reprezentat-o mereu pregătirea și  cercetare în domeniul metodelor alternative de rezolvare a conflictelor, astfel că membrii centrului au fost implicați în procesul de elaborare a legilor medierii în România și au oferit primul program de formare inițială de mediatori din țară. Astăzi, majoritatea membrilor centrului sunt mediatori autorizați, recunoscuți la nivel național și internațional. De asemenea, centrul are diverși colaboratori externi cu scopul de a-și îmbunătăți mereu oferta educațională și aria de cercetare.

Una dintre cele mai mari realizări a fost fondarea programului de masterat internațional Analiza și Managementul Conflictelor (pe atunci Managementul Crizelor și Conflictelor), în toamna anului 2005.  Acesta este un program internațional, integral cu predare în limba engleză, care beneficiază de numeroase colaborări cu cadre didactive și practicieni de primă clasă din Statele Unite, Europa și Australia. Pentru a crește și mai mult acest lucru, centrul și-a extins colaborările și în Africa și Asia, prin programe comune de cercetare, programe de mobilitate pentru cadre didactive și multe altele.

Încă de la înființare, CSC și-a desfășurat activitatea respectând următoarele valori:

  • Interdisciplinaritate: ne-am angajat la o colaborare interdisciplinară cu profesioniști și organizații implicate activ în studiul și managementul conflictelor;
  • Corectitudine și respect: toate activitățile în care sunt implicați membrii centrului
  • nostru sunt guvernate de principiul onestității, al integrității, al obiectivității și alcorectitudinii;
  • Calitate: ne-am propus și ne propunem să atingem cel mai înalt nivel al calității academice și al cercetării în toate activitățile în care ne implicăm;
  • Etică: punem mare accent pe integritatea științifica a tuturor membrilor centruluinostru și descurajăm orice tip de conflict de interese, proiectele de cercetare aleCSC fiind derulate într-o manieră împarțială, ce îndeplinește cele mai înaltestandarde ale integrității metodologice, acordându-se o atenție deosebită verificării contra-plagiat a tuturor lucrărilor academice;
  • Eficiență:principiul eficienței în tot ceea ce facem este unul de bază și este respectat de către toți membri și colaboratorii noștri;
  • Loialitate: loialitatea este adânc întipărită în cultura organizației noastre, toțimembrii centrului fiind dedicați misiunii, viziunii și valorilor centrului;
  • Networking: cunoaștem importanța acțiunilor comune în orice domeniu și ne străduim să alcătuim o rețea de profesioniști în domeniu.