Programe

Centrul pentru Studiul Conflictelor, FSPAC, UBB

Programe educaționale

Centrul pentru Studiul Conflictelor, aflat sub egida Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș-Bolyai, oferă o paletă completă de programe educaționale fundamentale – licență, master, studii doctorale – precum și cursuri deschise destinate perfecționării profesionale a adulților.

PROGRAME

Programului de licenţă în limba română propune o abordare interdisciplinară a studiului conflictelor, combinând discipline din domeniul istoriei, sociologiei, antropologiei, științelor politice și relațiilor internaționale, științelor administrative și comunicării. Totodată, punem bazele dezvoltării de abilități personale prin discipline precum procese decisionale, negocieri, mediare, comunicare eficientă, gândire critică și scriere academică.

Citește mai mult despre programul de licență aici.

The Conflict Analysis and Management International Master Program is a professional program which combines the knowledge-based approach to conflict studies with practitioners’ experience in order to develop a full-frame understanding of conflict and conflict management methods and techniques. Its strategic objective is to train conflict managers capable of designing realistic solutions for real problems, based on an comprehensive analysis of their causes and dynamics.

IMPACT can be accessed only as a full-time mode of study. All the courses are taught in English, which offers foreign students the opportunity to enroll. It also benefits the Romanian students, due to the greater interaction with the foreign students and easier access to the field’s literature.

You can read more about the MA program here.

Sub egida Școlii Doctorale de Științe Administrative, CSC oferă posibilitatea elaborării de teze de doctorat în specializarea Managementul Conflictelor, program de studii destinat în special managerilor de organizații publice, private sau non-profit. Teza poate fi redactată și susținută atât în limba română cât și în limba engleză (la alegere), o oportunitate care deschide calea spre internaționalizarea programelor de studii ale FSPAC și UBB.

Mai multe informații cu privire la Școala Doctorală de Științe Administrative poți găsi aici.

Cursurile de perfecționare profesională a adulților fac parte din strategia de deschidere a FSPAC spre comunitate și oferă posibilitatea de achiziționare a unor abilități și competențe specializate în domeniul negocierii, medierii, soluționării disputelor, comunicării eficiente etc. Cursurile pot și adaptate nevoilor fiecărui partener instituțional sau grup organizat.

Mai multe detalii despre cursurile deschise poți găsi aici.