Proiecte

Centrul pentru Studiul Conflictelor, FSPAC, UBB

Cercetare

Înainte de toate, CSC este o unitate de cercetare avansată în domeniul studiului conflictelor și a metodelor de soluționare efieicntă a acestora. Instituția este unică în peisajul academic românesc, atât prin abordarea sa interdisciplinară, cât și prin temele de interes major explorate de membrii Centrului împreună cu studenții care participă la programele sale educaționale.

Proiecte majore de cercetare ale CSC

01

Metode tradiționale de gestionare a conflictelor

Este un proiect de factură antropologică inițiat în 2011 împreună cu studenții programului internațional de master Conflict Analysis and Management. De atunci, proiectul s-a extins la scară mondială prin cooptarea în echipa de cercetare a mai multor experți de profil din Albania, Australia, Camerun, Etiopia, Filipine, Grecia, Nigeria, Statele Unite, Turcia și Uganda. Obiectivul proiectului este de a investiga, de o manieră analitică și comparativă în același timp, modul în care diferite comunități umane de pe glob au reușit să contruiască mecanisme eficiente de soluționare a conflictelor dintre membrii comunității, în afara modelului modern european de justiție. Cunoștințele astfel acumulate sunt destinate îmbunătățirii sistemelor actuale de justiție din țările lumii prin integrarea lecțiilor extrase din studierea metodelor alternative de soluționare a conflictelor dezvoltate de-a lungul mileniilor de comunitățile umane.

02

Conflicte de conservare – dezvoltare

Proiectul, demarat îm 2019 prin cooperarea cu Administrția Parcului Natural Apuseni, își propune să identifice și să analizeze tipologia conflictelor provocate de dinamica relațiilor dintre eforturile de conservare a mediului înconjurător și proiectele de dezvoltare a comunităților umane din interiorul sau din proximitatea ariilor naturale protejate. Scopul proiectului de cercetare este de a identifica posibilele căi de soluționare a acestor conflicte în mod eficient și amiabil, prin construirea de mecanisme integrate de gestionare a conflcitelor la nivelul comunităților locale.

03

Sisteme, politici și strategii de implementare a metodelor alternative de soluționare amiabilă a disputelor

Acest proiect face parte din setul original de preocupări ale membrilor Centrului, mediatori autorizați cu toții și implicați de-a lungul anilor în dezvoltarea sistemului de mediere din România și din alte țări. Prin analiza comparativă a strategiilor și instrumentelor utilizate de țările studiate, încercăm să identificăm modelele de succes în implementarea medierii la nivelul sistemelor naționale de justitție și apoi să utilizăm cunoștințele dobândite pentru a contribui la elaborarea unei politici publice co=erente în domeniul medierii în România.

Publicații

Principala publicație a CSC este revista academică Conflict Studies Quarterly, care apare de patru ori pe an, în lunile ianuarie, aprilie, iulie și octombrie. Revista este indexată EBSCO, DOAJ, SCOPUS și ESCI. Arhiva completă a numerelor CSQ o puteți găsi pe site-ul revistei, csq.ro.

Conferințe

Parte din misiunea academică a Centrului este organizarea de conferințe academice, în cadrul cărora atât cercetători, cât și profesioniști din domeniul studiilor de conflict să își disemineze rezultatele cercetărilor. În anul 2020, mulțumită colegului nostru Charles Wratto, directorul Centrului pentru Pace și Prevenția Violenței (CPVP), am organizat conferința internațională Conflict and Climate Change în parteneriat cu Facultatea de Științe Sociale din cadrul Universității din Port Harcourt. Volumul publicat în urma acestei conferințe poate fi găsit pe site-ul revistei noastre Conflict Studies Quarterly.

Conflict insights

Seria de întâlniri „Conflict Insights” are loc anual în luna noiembrie și reunește întreaga comunitate a studiilor de conflict din cadrul Universității Babeș Bolyai.

Scopul este de a aduce împreună într-un cadru informal studenții programelor de licență și masterat cu absolvenții acestora, alături de profesori și experți din domeniu, pentru a disemina idei, bune practici și a cunoaște cât mai multe perspective oferite de acest domeniu. Sunt invitați să participe în mod special tinerii interesați să se înscrie la programul de licență de studii de conflict sau la masteratul de Conflict Analysis and Management cu predare în limba engleză.

Mai multe detalii despre ediția din anul acesta pot fi accesate aici.